พยากรณ์อากาศ 27 มี.ค. 62
กำแพงเพชร   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
พิจิตร   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 27 38
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 36
www.tmd.go.th