พยากรณ์อากาศ 25 ก.พ. 61
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
พิจิตร   อากาศเย็น 24 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
อุทัยธานี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th