พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. 64
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 35
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 34
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
ระนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 36
www.tmd.go.th