พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
ยะลา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 30
ปัตตานี คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 29
ระนอง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 30
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 30
www.tmd.go.th