พยากรณ์อากาศ 22 พ.ค. 61
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 34
นราธิวาส   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 33
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 33
พัทลุง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 33
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
สตูล   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 34
หาดใหญ่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th