พยากรณ์อากาศ 21 ก.พ. 62
สุราษฎร์ธานี   ท้องฟ้าโปร่ง 23 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   ท้องฟ้าโปร่ง 25 31
กระบี่   มีเมฆบางส่วน 22 35
ตรัง   มีเมฆบางส่วน 24 35
สตูล   มีเมฆบางส่วน 24 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th