พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
สุราษฎร์ธานี   มีเมฆบางส่วน 24 34
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 24 34
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)   มีเมฆบางส่วน 24 34
กระบี่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 36
ตรัง   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 36
สตูล   มีเมฆบางส่วน 25 36
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 34
www.tmd.go.th