พยากรณ์อากาศ 26 ก.พ. 60
สุราษฎร์ธานี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
สงขลา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 25 32
เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 32
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
ตรัง คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
สตูล คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
หาดใหญ่   มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th