พยากรณ์อากาศ 20 ก.ค. 62
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 38
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 28 38
กาฬสินธุ์   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 27 38
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 34
ระยอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 28 31
นครศรีธรรมราช   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 33
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 26 37
www.tmd.go.th