พยากรณ์อากาศ 24 ก.ย. 60
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 34
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 33
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 33
www.tmd.go.th