พยากรณ์อากาศ 22 ต.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 25 35
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 24 35
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 34
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 34
www.tmd.go.th