พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 64
หนองคาย   อากาศหนาว 15 30
อุดรธานี   อากาศหนาว 14 30
นครพนม   อากาศหนาว 12 30
สกลนคร   อากาศหนาว 13 29
กรุงเทพมหานคร   อากาศเย็น 21 33
บึงกาฬ   อากาศหนาว 12 30
www.tmd.go.th