พยากรณ์อากาศ 12 เม.ย. 64
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 26 36
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 37
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
www.tmd.go.th