พยากรณ์อากาศ 22 ม.ค. 62
หนองคาย   อากาศเย็น 18 31
อุดรธานี   อากาศเย็น 17 31
นครพนม   อากาศหนาว 15 29
สกลนคร   อากาศหนาว 15 30
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 24 34
บึงกาฬ   อากาศเย็น 16 28
www.tmd.go.th