พยากรณ์อากาศ 20 เม.ย. 61
หนองคาย   มีเมฆบางส่วน 25 35
อุดรธานี   มีเมฆบางส่วน 24 36
นครพนม   อากาศเย็น 22 35
สกลนคร   อากาศเย็น 22 34
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 25 35
บึงกาฬ   มีเมฆบางส่วน 25 35
www.tmd.go.th