พยากรณ์อากาศ 19 ก.ค. 61
หนองคาย   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 28
อุดรธานี   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 23 28
นครพนม   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 28
สกลนคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 25 30
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 32
บึงกาฬ   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 28
www.tmd.go.th