พยากรณ์อากาศ 25 ก.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 31
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 27
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 32
พัทยา คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 27 31
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 27 33
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 33
www.tmd.go.th