พยากรณ์อากาศ 28 ต.ค. 64
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 22 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 23 27
กาญจนบุรี   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 25 29
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 26 29
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 31
กระบี่ คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 21 34
www.tmd.go.th