พยากรณ์อากาศ 06 ธ.ค. 63
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 31
นครราชสีมา   อากาศเย็น 16 28
กาญจนบุรี   อากาศเย็น 19 30
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร อากาศเย็น 20 33
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 33
www.tmd.go.th