พยากรณ์อากาศ 01 ธ.ค. 64
เชียงใหม่   อากาศเย็น 18 30
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 20 27
ชลบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 22 27
เพชรบุรี คลื่น 1-2 เมตร มีเมฆบางส่วน 24 30
หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 22 30
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 24 31
www.tmd.go.th