พยากรณ์อากาศ 27 พ.ค. 61
ตาก   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 24 35
อุตรดิตถ์   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 36
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 26 35
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
แพร่   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 24 35
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 26 33
พัทยา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
www.tmd.go.th