พยากรณ์อากาศ 13 ธ.ค. 61
พิษณุโลก   อากาศเย็น 23 31
กำแพงเพชร   อากาศเย็น 23 31
พิจิตร   ท้องฟ้าโปร่ง 24 32
สุโขทัย   อากาศเย็น 23 30
เพชรบูรณ์   อากาศเย็น 21 32
นครสวรรค์   อากาศเย็น 20 30
www.tmd.go.th