พยากรณ์อากาศ 24 พ.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 35
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 34
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 33
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 31
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 26 31
www.tmd.go.th