พยากรณ์อากาศ 04 ต.ค. 65
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 23 32
พิษณุโลก   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
กำแพงเพชร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 31
พิจิตร   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 25 32
เพชรบูรณ์   ฝนฟ้าคะนอง 60 % ของพื้นที่ 24 32
นครสวรรค์   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 32
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 80 % ของพื้นที่ 24 33
www.tmd.go.th