รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

แผ่นดินไหวขนาด 6.3
จุดศูนย์กลาง: New Britain Region, P.N.G.
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 15 กรกฎาคม 2562 15:21 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 15 กรกฎาคม 2562 08:21 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -5.96, 149.46
ลึกจากผิวดิน: 58 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก