รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก


6.6

แผ่นดินไหวขนาด 6.6
จุดศูนย์กลาง: Dodecanese Islands, Greece
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 21 กรกฎาคม 2560 05:31 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 20 กรกฎาคม 2560 22:31 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 36.96, 27.51
ลึกจากผิวดิน: 11 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก