รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก


6.3

แผ่นดินไหวขนาด 6.3
จุดศูนย์กลาง: Pacific Antarctic Ridge
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 12 ธันวาคม 2561 20:13 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 12 ธันวาคม 2561 13:13 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -55.37, -129.00
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก