รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก


6.0

แผ่นดินไหวขนาด 6.0
จุดศูนย์กลาง: Samoa Islands Region
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 21 พฤศจิกายน 2560 01:51 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 20 พฤศจิกายน 2560 18:51 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -14.69, -175.17
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก