รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก


6.8

แผ่นดินไหวขนาด 6.8
จุดศูนย์กลาง: Fiji Islands Region
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 19 สิงหาคม 2561 11:28 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 19 สิงหาคม 2561 04:28 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -17.03, -178.02
ลึกจากผิวดิน: 427 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก