รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

แผ่นดินไหวขนาด 6.7
จุดศูนย์กลาง: Mindanao, Philippines
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 15 ธันวาคม 2562 13:11 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 15 ธันวาคม 2562 06:11 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 6.62, 125.24
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก