รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

แผ่นดินไหวขนาด 6.4
จุดศูนย์กลาง: Vanuatu Islands
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 21 ตุลาคม 2562 09:52 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 21 ตุลาคม 2562 02:52 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -19.01, 169.53
ลึกจากผิวดิน: 273 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก