รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

แผ่นดินไหวขนาด 6.0
จุดศูนย์กลาง: Tanimbar Islands Reg., Indonesia
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 26 กุมภาพันธ์ 2563 14:33 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 26 กุมภาพันธ์ 2563 07:33 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -7.53, 131.19
ลึกจากผิวดิน: 52 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก