รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

แผ่นดินไหวขนาด 6.5
จุดศูนย์กลาง: Sunda Strait, Indonesia
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 14 มกราคม 2565 16:05 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 14 มกราคม 2565 09:05 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -6.79, 105.37
ลึกจากผิวดิน: 38 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก