รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

แผ่นดินไหวขนาด 6.0
จุดศูนย์กลาง: East of Kuril Islands
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 07 สิงหาคม 2565 20:40 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 07 สิงหาคม 2565 13:40 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 43.85, 148.12
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก