รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก


6.1

แผ่นดินไหวขนาด 6.1
จุดศูนย์กลาง: South of Kermadec Islands
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 18 พฤษภาคม 2561 08:45 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 18 พฤษภาคม 2561 01:45 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -34.65, -178.22
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก