รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก


7.2

แผ่นดินไหวขนาด 7.2
จุดศูนย์กลาง: Oaxaca, Mexico
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 17 กุมภาพันธ์ 2561 06:39 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 16 กุมภาพันธ์ 2561 23:39 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: 16.58, -97.68
ลึกจากผิวดิน: 24 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก