รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก


6.4

แผ่นดินไหวขนาด 6.4
จุดศูนย์กลาง: Southeast of Loyalty Islands
วันที่ - เวลา (ประเทศไทย): 16 ตุลาคม 2561 08:03 น.
วันที่ - เวลา (UTC) : 16 ตุลาคม 2561 01:03 Z.
ละติจูด, ลองจิจูด: -21.65, 169.60
ลึกจากผิวดิน: 10 กิโลเมตร
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลก