วิชาการ
ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา หนังสืออุตุนิยมวิทยา + เอกสารวิชาการ

FAQ
ความรู้อุตุนิยมวิทยา

ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยายุคที่ 2 (FY-4A) ภาพแรก

ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยายุคที่ 2 ชื่อ FY-4A ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีน (CMA) ที่ถูกยิงขึ้นสู่วงโคจรแบบคงที่ (Geostationary orbit)เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยดาวเทียมดวงนี้เมื่อเทียบกับดาวเทียมในรุ่น FY-2 แล้วจะมีความสามารถสูงขึ้นเกือบ 3 เท่า สามารถตรวจจับ Aerosol และ หิมะ ได้ด้วย FY-4A ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับภาพที่เรียกว่า Advanced Geosynchronous Radiation Imager (AGRI) บนดาวเทียม ที่สามารถตรวจจับได้ถึง 14 ช่วงคลื่น สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการติดตามลักษณะอากาศร้าย หรือที่รุนแรง ในพื้นที่ต่างๆ ที่ดาวเทียมครอบคลุมได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ทาง CMA ได้เผยแพร่ภาพรายละเอียดสูงสีแบบ full disk ภาพแรกของ FY-4A รวมถึงภาพของทั้ง 14 ช่วงคลื่น ซึ่งจะช่วยในการแยกชนิดของเมมฆ รวมถึงสารประกอบอื่นๆด้วย
ภาพถ่ายดาวเทียมภาพแรกของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยายุคที่ 2 (FY-4A);
รูปแสดงภาพผสมสีภาพแรกของ FY-4A ถ่ายเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.15 UTC ในภาพจะเห็นว่ามีหิมะที่ปกคลุมไซบีเรีย ฟ้าหลัวที่เกิดจากฝุ่นปกคลุมบังคลาเทศ กลุ่มเมฆก่อตัวทางตั้งในมหาสมุทรอินเดียใกล้เกาะสุมาตรา พายุบริเวณตอนเหนือของออสเตรเลีย ขณะที่ประเทศไทยท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆปกคลุม

ดาวเทียม FY-4A จะทำการตรวจจับ (scan) ทั้ง 14 ช่วงคลื่นในทุก ๆ 15 นาที โดยมีรายละเอียดของภาพขนาด 0.5 - 1 km สำหรับช่วงคลื่น Visible/near Infrared และ 2 - 4 km สำหรับช่วงคลื่น Infrared โดยดาวเทียมดวงนี้อยู่ในตำแหน่งที่ลองจิจูด 105 องศาตะวันออก ซึ่งอยู่ในแนวที่ตรงกับประเทศไทย และหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : WMO Media : The first imagery from China's next-generation weather satellite released