Column I
ชื่อพายุ
ความหมาย
ประเทศที่มา

DAMREY 

ด็อมเร็ย

ช้าง

กัมพูชา

HAIKUI 

ไห่ขุย

ชื่อดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่ง

จีน

KIROGI 

คีโรกี

ห่านป่า

เกาหลีเหนือ

KAI-TAK 

ไคตั๊ก

ชื่อท่าอากาศยานเดิม

ฮ่องกง (จีน)

TEMBIN 

เท็มบิง,เท็มบิน

ราศีตุลย์, ตาชั่ง

ญี่ปุ่น

BOLAVEN 

บอละเวน

ที่ราบสูงทางตอนใต้ของประเทศลาว

ลาว

 SANBA 

ซันปา

ชื่อสถานที่ในมาเก๊า

มาเก๊า(จีน)

JELAWAT 

เจอลาวัต

ชื่อปลาน้้าจืดชนิดหนึ่ง

มาเลเซีย

EWINIAR 

เอวิเนียร์

ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ[ภาษาพื้นเมืองของเกาะชุก(Chuuk)]

ไมโครนีเซีย

MALIKSI 

มาลิกซี

เร็ว

ฟิลิปปินส์

GAEMI 

แคมี

มด

เกาหลีใต้

PRAPIROON 

พระพิรุณ

ชื่อเทพเจ้าแห่งฝน

ไทย

MARIA 

มาเรีย

ชื่อผู้หญิง[ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา(Mariana)]

สหรัฐอเมริกา

SON TINH 

เซินติญ

ชื่อเทพเจ้าแห่งขุนเขาในเรื่องปรัมปราของเวียดนาม

เวียดนาม

BOPHA 

บบพา

ดอกไม้, ชื่อเด็กหญิง

กัมพูชา

WUKONG 

อู๋คง

พญาวานรที่มีชื่อเสียงในเรื่องทางพระพุทธศาสนาของจีน

จีน

JONGDARI 

ชงดารี

นกจาบฝน

เกาหลีเหนือ

SHANSHAN 

ชานชาน

ชื่อของเด็กหญิง

ฮ่องกง (จีน)

YAGI 

ยางิ

ราศีมังกร, แพะ

ญี่ปุ่น

LEEPI   

หลี่ผี

น้้าตกที่สวยที่สุดทางตอนใต้ของประเทศลาว

ลาว

BEBINCA 

เบบินคา

ชื่อขนมพุดดิงของมาเก๊า

มาเก๊า(จีน)

RUMBIA 

รุมเบีย

ต้นสาคู

มาเลเซีย

SOULIK 

ซูลิก

ต้าแหน่งหัวหน้าเผ่าโบราณของเกาะโปนเป(Pohnpei)

ไมโครนีเซีย

CIMARON 

ซีมารอน

วัวป่าของฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์

JEBI 

เชบี

นกนางแอ่น

เกาหลีใต้

MANGKHUT 

มังคุด

ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง

ไทย

BARIJAT

บารีจัต

ชายฝั่งที่มีคลื่นลม [ภาษาพื้นเมืองของหมู่เกาะมาร์แชลล์(Marshall)]

สหรัฐอเมริกา

TRAMI 

จ่ามี

ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งใสกุลดอกกุหลาบ

เวียดนาม

หมายเหตุ : แก้ไขตามราชบัณฑิตยสถาน ลว. 20 มกราคม 2557 และราชบัณฑิตยสภา ลว. 27 มีนาคม 2558
ชื่อพายุ เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนใหม่ทดแทนชื่อพายุที่ถูกถอดถอนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น
ศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

  หน้าถัดไป ==>