Column II
ชื่อพายุ
ความหมาย
ประเทศที่มา

KONG-REY

กองเร็ย

ชื่อสาวงามในต้านานเขมร, ชื่อภูเขา

กัมพูชา

YUTU

ยวี่ถู่

กระต่ายในดวงจันทร์ของจีน,กระต่ายหยก

จีน

TORAJI

โทราจี

ชื่อต้นไม้มีดอกสวยงามพบในเกาหลี รากใช้ท้าอาหารและยา

เกาหลีเหนือ

MAN-YI

หม่านหยี่

ชื่อช่องแคบ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้้า

ฮ่องกง (จีน)

USAGI

อูซางิ

กระต่าย

ญี่ปุ่น

PABUK

ปาบึก

ชื่อปลาน้้าจืดขนาดใหญ่(ปลาบึก)อยู่ในแม่น้้าโขง

ลาว

WUTIP

หวู่ติบ

ผีเสื้อ

มาเก๊า(จีน)

SEPAT

เซอปัต

ปลาชนิดหนึ่ง(ปลาตีน)

มาเลเซีย

MUN

มูน

เดือนมิถุนายน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะยาป(Yap)]

ไมโครนีเซีย

DANAS

ดานัส

ประสบการณ์และความรู้สึก

ฟิลิปปินส์

NARI

นารี

ดอกลิลี

เกาหลีใต้

WIPHA

วิภา

ชื่อของผู้หญิง

ไทย

FRANCISCO

ฟรานซิสโก

ชื่อของผู้ชาย[ภาษาของชนเผ่าชามอร์โรในหมู่เกาะมาเรียนา(Mariana)]

สหรัฐอเมริกา

LEKIMA

เลกีมา

ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง (ไทยเรียก ม่อนไข่)

เวียดนาม

KROSA

กรอซา

นกกระสา, นกกระเรียน

กัมพูชา

BAILU

ไป๋ลู่

กวางขาว

จีน

PODUL

โพดุล

ต้นหลิว

เกาหลีเหนือ

LINGLING

เหล่งเหล่ง

ชื่อของเด็กหญิง

ฮ่องกง (จีน)

KAJIKI

คาจิกิ

ชื่อปลาทะเลที่มีสีสวยงาม

ญี่ปุ่น

FAXAI

ฟ้าใส

ชื่อของผู้หญิง

ลาว

PEIPAH

เผ่ย์ผ่า

ปลาที่เลี้ยงไว้ดูเล่นชนิดหนึ่งในมาเก๊า

มาเก๊า(จีน)

TAPAH

ตาปะฮ์

ชื่อปลาน้้าจืดชนิดหนึ่ง

มาเลเซีย

MITAG

มิแทก

ชื่อของผู้หญิง[ภาษาพื้นเมืองของเกาะยาป(Yap)]

ไมโครนีเซีย

HAGIBIS

ฮากีบิส

รวดเร็ว, ว่องไว

ฟิลิปปินส์

NEOGURI

นอกูรี

ชื่อสุนัขพันธุ์หนึ่งในเกาหลีใต้ ลักษณะคล้ายตัวแร็กคูน

เกาหลีใต้

RAMMASUN

รามสูร

ชื่อยักษ์ในเทพนิยายไทย

ไทย

MATMO

แมตโม

ฝนที่ตกหนัก

สหรัฐอเมริกา

HALONG

หะลอง

ชื่ออ่าวที่สวยงามแห่งหนึ่งของเวียดนาม

เวียดนาม

หมายเหตุ : แก้ไขตามราชบัณฑิตยสถาน ลว. 20 มกราคม 2557 และราชบัณฑิตยสภา ลว. 27 มีนาคม 2558

ชื่อพายุ เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนใหม่ทดแทนชื่อพายุที่ถูกถอดถอนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการไต้ฝุ่น

ศูนย์ภูมิอากาศ ส้านักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

<== หน้าที่ผ่านมา   หน้าถัดไป ==>