ตราสัญลักษณ์ 72 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

คำอธิบายความหมาย
ฉากหลังเป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดแก่ผู้พบเห็นได้ง่ายด้านหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยา คืออาคาร 50ปี และพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์      ด้านข้างเป็นเลขอารบิก 72 หมายถึงเลข   จำนวนอายุครมรอบกรมอุตุนิยมวิทยา เลข 7ขนาดใหญ่กว่าบ่งชี้ถึงหลักทศวรรษที่ 7 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ด้านล่างชื่อ กรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ.2485-2557 หมายถึงการดำเนินงานครบรอบ 72 ปี ของกรมอุตุนิยมวิทยา และมีริ้วด้านซ้ายสีเขียวเป็นสีประจำกรม อุตุนิยมวิทยา
ออกแบบโดย นายคมเพชร เพชรคงสกุล พนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
ดาวน์โหลด ตราสัญลักษณ์ 72 ปีและตราสัญลักษณ์กรมอุตุนิยมวิทยา
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์72ปีกรมอุตุนิยมวิทยา