ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลผู้ร้องเรียน
 
 
ชื่อ:  นามสกุล:
 
เลขที่บัตรประชาชน:
 
ที่อยู่:
 
จังหวัด:
 
โทรศัพท์:
 
โทรศัพท์มือถือ:
 
โทรสาร:  
 
อีเมล์:
 
ท่านต้องการให้ติดต่อกลับจากหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่
  ต้องการ ไม่ต้องการ  
 
ช่องทางที่ท่านต้องการให้ติดต่อกลับ
ตามที่อยู่ด้านบน อีเมล์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ  
 
 
 
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ผู้ถูกร้องเรียน:
 
รายละเอียดการร้องเรียน:
 
เอกสารประกอบ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB):
 
 
หน่วยงาน/บุคคลที่ท่านเคยแจ้งเรื่องร้องเรียนนี้:
   
 
เรื่องร้องเรียนนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้องหรือพิจารณาคดีในชั้นศาลหรือไม่
  ใช่ ไม่ใช่