Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ออกประกาศ 05 ธันวาคม 2563 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   05 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 5 – 6 ธ.ค. 63 อากาศเย็นกับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 11 ธ.ค. 63 อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
     
ออกประกาศ 05 ธันวาคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   27 พ.ย. 63 - 03 ธ.ค. 63  
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนร้อยละ 5 ของพื้นที่ในวันที่ 29-30 พ.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 04 ธันวาคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
30 พ.ย. 63 - 06 ธ.ค. 63
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
07 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
14 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
21 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 28-30 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2564  
อากาศเย็น
ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และมีอากาศหนาวบางแห่งในบางวัน ส่วนมากตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาว ส่วนทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 23 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 15-30 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 25 พฤศจิกายน 2563