Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
ออกประกาศ 23 ตุลาคม 2562 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62  
คาดหมาย
     ในวันที่ 23 ต.ค. 62 มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 29 ต.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ออกประกาศ 23 ตุลาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62  
มีฝนร้อยละ 5-50 ของพื้นที่ตลอดสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 ตุลาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
21 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
28 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
04 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10% ของพื้นที่
11 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562  
ฝน
จะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาในบางวันและจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 %
ปริมาณฝน 40-60 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 5-6 วัน
ออกประกาศ 27 กันยายน 2562