Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ออกประกาศ 12 กรกฎาคม 2563 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   11 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 12 - 17 ก.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
     
ออกประกาศ 11 กรกฎาคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   03 ก.ค. 63 - 09 ก.ค. 63  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วงและวันที่ 7 ก.ค. ส่วนวันอื่นๆ มีฝนร้อยละ 20-45 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดชลบุรีในวันที่ 7 ก.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 10 กรกฎาคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
06 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
13 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
20 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
27 ก.ค. 63 - 02 ส.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 280-330 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 17-20 วัน
ออกประกาศ 29 มิถุนายน 2563