Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 15 ธันวาคม 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   15 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 16 – 21 ธ.ค. 62 มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
     
ออกประกาศ 15 ธันวาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   06 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62  
มีอากาศเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาค
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 13 ธันวาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
23 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 18-20 °C
30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
อากาศเย็น คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 29-31 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2563  
อากาศเย็น
จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป และบางช่วงจะมีอากาศหนาวในบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาว ทะเลมีคลื่นสูง 1–2 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 21 - 23 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 02 ธันวาคม 2562