Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   22 ก.ค. 60 - 28 ก.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 22-23 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 24-28 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 22 กรกฎาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 ก.ค. 60 - 20 ก.ค. 60  
มีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 กรกฎาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   21 ก.ค. 60 -27 ก.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 21-23 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ก.ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
-พื้นที่การเกษตร ในระยะที่ผ่านมาปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้มีมาก และในช่วง 7 วันข้างหน้ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้บางพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค เกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากแปลงปลูกไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชเป็นเวลานานเพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้
-ไม้ผล ในช่วง 7 วันข้างหน้ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำท่วมขังได้บางพื้นที่ ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง ชาวสวนควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ที่อาจทำให้ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ ทำให้ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ
ออกประกาศ 21 กรกฎาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
17 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
24 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
31 ก.ค. 60 - 06 ส.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
07 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน สิงหาคม 2560  
พายุฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 33 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95 %
ปริมาณฝน 190-310 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 20-22 วัน
ออกประกาศ 30 มิถุนายน 2560