Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 26 มกราคม 2563 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   26 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 26 - 29 ม.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 63 มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
     
ออกประกาศ 26 มกราคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63  
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนร้อยละ 5-15 ของพื้นที่บริเวณชายฝั่งของภาคในระยะกลางช่วงและวันสุดท้ายของช่วง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 มกราคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
มีเมฆบางส่วน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
27 ม.ค. 63 - 02 ก.พ. 63
มีเมฆบางส่วน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
03 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
10 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
มีเมฆบางส่วน
ในช่วงครึ่งแรกของเดือน ลักษณะอากาศจะแปรปรวน มีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตอนบนของภาค กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ จากนั้น อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น และมีอากาศร้อนตอนกลางวัน ทะเลมีคลื่นสูง 1–2 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 20-40 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-4 วัน
ออกประกาศ 27 ธันวาคม 2562