Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ออกประกาศ 15 ธันวาคม 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   15 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62  
คาดหมาย
      ในช่วงวันที่ 15 – 18 ธ.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 19 – 21 ธ.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 15 ธันวาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   06 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนร้อยละ 40-50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่งในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 10-20 ของพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 13 ธันวาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
ฝน คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
23 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
ฝน คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
ฝน คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2563  
ฝนฟ้าคะนอง
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20–30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคและในช่วงต้นเดือน ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตรในบางช่วง
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 %
ปริมาณฝน 40-70 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 6-9 วัน
ออกประกาศ 02 ธันวาคม 2562