Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ออกประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2560 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   26 ก.พ. 60 - 04 มี.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 26 ก.พ. -2 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 3-4 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 26 กุมภาพันธ์ 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   17 ก.พ. 60 - 23 ก.พ. 60  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปในตอนเช้าในระยะครึ่งแรกของช่วง ส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนบางพื้นที่ในระยะครึ่งหลังของช่วง โดยมีฝน 10-30% ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง เว้นแต่ในวันที่ 18 มีฝน 50% ของพื้นที่กับฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   24 ก.พ. 60 -02 มี.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 24-25 ก.พ. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26 ก.พ. -2 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะวันที่ 26-27 ก.พ. ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส
-พื้นที่การเกษตร ทางตอนบนของภาคแม้จะมีฝนตกแต่ปริมาณน้อยประกอบกับมีการคายน้ำจากดินและพืชมาก ทำให้ปริมาณน้ำที่เหลือไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชเพิ่มเติม เพื่อป้องกันพืชชะงักการเจริญเติบโต ส่วนทางตอนกลางและตอนล่างของภาคจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 26 ก.พ. – 2 มี.ค. ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพืชที่ขาดน้ำในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้เกษตรกรควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
-ประมงชายฝั่ง ในช่วงวันที่ 26 ก.พ. -2 มี.ค. คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง
ออกประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
27 ก.พ. 60 - 05 มี.ค. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
06 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
13 มี.ค. 60 - 19 มี.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
อากาศร้อนหลายพื้นที่ กับจะมีฝนฟ้าคะนอง 20-40 % ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 72-82 %
ปริมาณฝน 70-100 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 6-8 วัน
ออกประกาศ 27 มกราคม 2560