Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ออกประกาศ 05 ธันวาคม 2563 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   05 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63  
คาดหมาย
     ในวันที่ 5 - 7 ธ.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 8 - 11 ธ.ค.63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 05 ธันวาคม 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   27 พ.ย. 63 - 03 ธ.ค. 63  
มีฝนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักหลายพื้นที่กับมีฝนหนักมากบางแห่งในบริเวณตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพัทลุง ยะลาและนราธิวาสในวันที่ 27 พ.ย. บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาในวันที่ 27 พ.ย.-3 ธ.ค. บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปัตตานีในวันที่ 30 พ.ย.-3 ธ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 04 ธันวาคม 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
30 พ.ย. 63 - 06 ธ.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
07 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
14 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
21 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2564  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ทะเลยังคงมีคลื่นสูง 2–4 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 60-90 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 7-9 วัน
ออกประกาศ 25 พฤศจิกายน 2563