Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในบริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 25-32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไป: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา: ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
ออกประกาศ 20 มกราคม 2560 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   20 ม.ค. 60 - 26 ม.ค. 60  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 20-22 ม.ค. 60 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ส่วนในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 60 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 20 มกราคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 ม.ค. 60 - 19 ม.ค. 60  
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝน 10-40 % ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝน 60-90 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักหลายแห่ง และหนักมากบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 มกราคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   20 ม.ค. 60 -26 ม.ค. 60  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 20-22 ม.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ส่วนในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัด สุราษฎร์ธานีลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส
พื้นที่การเกษตร ในช่วงวันที่ 20-25 ม.ค. ภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร ส่วนบริเวณที่น้ำลดลงแล้วเกษตรควรปรับปรุงระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก
ปาล์มน้ำมัน ระยะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคยอดเน่า ทะลายเน่า และรากเน่า ชาวสวนควรหมั่นสำรวจหากพบควรรีบกำจัดก่อนระบาดเป็นบริเวณกว้าง
สัตว์เลี้ยง ฝนตกต่อเนื่องกับมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรป้องกันการเจ็บป่วยของสัตว์ โดยเฉพาะโรคคอบวม และโรคปากเท้าเปื่อยในโคและกระบือ รวมทั้งควรหมั่นสังเกต หากพบสัตว์ป่วยควรแยกออกจากกลุ่ม และรีบรักษา
ประมงชายฝั่ง ในช่วงวันที่ 20-25 ม.ค. บริเวณอ่าวไทย จะมีคลื่นลมแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ออกประกาศ 20 มกราคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
16 ม.ค. 60 - 22 ม.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
23 ม.ค. 60 - 29 ม.ค. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
30 ม.ค. 60 - 05 ก.พ. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
06 ก.พ. 60 - 12 ก.พ. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
มีเมฆบางส่วน
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ และเริ่มมีอากาศร้อนในบางวัน คลื่นลมทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 30-50 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-5 วัน
ออกประกาศ 30 ธันวาคม 2559