Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 24 มีนาคม 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-25 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26-29 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ออกประกาศ 23 มีนาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 มี.ค. 60 - 19 มี.ค. 60  
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ โดยมีฝน 5 – 30 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะกลางและปลายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 มีนาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   22 มี.ค. 60 -28 มี.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 22-25 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26-28 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
พื้นที่การเกษตร ช่วงนี้พื้นที่การเกษตรบริเวณตอนบนของภาคยังมีฝนตกน้อย เกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูเพาะปลูก เช่นให้น้ำบริเวณทรงพุ่ม หรือระบบน้ำหยด ส่วนบริเวณที่มีฝนตก เกษตรกรควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
ไม้ผล ระยะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และอากาศร้อนในตอนกลางวัน ทำให้สภาพอากาศร้อนชื้น ซึ่งเหมาะต่อการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ชาวสวนควรตัดแต่งกิ่งเพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา
ประมงชายฝั่ง ในช่วงวันที่ 26 – 28 มี.ค. บริเวณอ่าวไทย จะมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณทีมีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงประมาณ 2เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ออกประกาศ 22 มีนาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 มี.ค. 60 - 26 มี.ค. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
27 มี.ค. 60 - 02 เม.ย. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
03 เม.ย. 60 - 09 เม.ย. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
10 เม.ย. 60 - 16 เม.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน เมษายน 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศร้อน กับมีฝนฟ้าคะนอง 30-60 % ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 72-82 %
ปริมาณฝน 70-110 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 7-10 วัน
ออกประกาศ 07 มีนาคม 2560