Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 12:00 น.วันนี้ - 12:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ปัตตานี และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ออกประกาศ 25 กรกฎาคม 2564 11:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   25 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 25-26 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนในวันที่ 27-31 ก.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ออกประกาศ 25 กรกฎาคม 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   16 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64  
มีฝนร้อยละ 20-45 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาค กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งในวันที่ 20 ก.ค. และมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดชุมพรในวันที่ 21 ก.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 23 กรกฎาคม 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
19 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
26 ก.ค. 64 - 01 ส.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
02 ส.ค. 64 - 08 ส.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
09 ส.ค. 64 - 15 ส.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน สิงหาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน
ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 %
ปริมาณฝน 100-140 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 15-17 วัน
ออกประกาศ 28 มิถุนายน 2564