Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ออกประกาศ 15 ธันวาคม 2562 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   15 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 15 ธันวาคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   06 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62  
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ตลอดช่วง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในวันที่ 7 ธ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 13 ธันวาคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
16 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
23 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
30 ธ.ค. 62 - 05 ม.ค. 63
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มกราคม 2563  
ฝนฟ้าคะนอง
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20–30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคและในช่วงต้นเดือน ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตรในบางช่วง
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 20-40 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-6 วัน
ออกประกาศ 02 ธันวาคม 2562