Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2563 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   28 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   21 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63  
มีฝนร้อยละ 25-40 ของพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นไม่มีรายงานฝนตก
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
24 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
02 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
09 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
16 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2563  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในบางช่วง กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 70-100 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 7-9 วัน
ออกประกาศ 27 มกราคม 2563