Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร
ออกประกาศ 21 เมษายน 2561 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   20 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 20-25 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
     
ออกประกาศ 20 เมษายน 2561
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 เม.ย. 61 - 19 เม.ย. 61  
มีอากาศร้อนหลายพื้นที่เกือบตลอดช่วง โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ เว้นแต่ในสุดท้ายของช่วงมีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 เมษายน 2561
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   01 พ.ย. 60 -07 พ.ย. 60  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ตลอดช่วง โดยในช่วงวันที่ 4-6 พ.ย. มีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส
-พื้นที่การเกษตร ในระยะนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ เกษตรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว รวมทั้งควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ ไม่ควรปล่อยให้น้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้
-พืชสวน ในช่วงนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นตลอดช่วง ทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้นภายในสวน ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา เป็นต้น
-ชาวเรือและชาวประมง ในช่วงวันที่ 1-7 พ.ย. บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง
ออกประกาศ 01 พฤศจิกายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
16 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
23 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
30 เม.ย. 61 - 06 พ.ค. 61
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
07 พ.ค. 61 - 13 พ.ค. 61
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่กับมีฝนหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 290-370 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 19-21 วัน
ออกประกาศ 28 มีนาคม 2561