Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ออกประกาศ 22 มกราคม 2562 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   21 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส
ส่วนในวันที่ 25-27 ม.ค. 62 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
     
ออกประกาศ 21 มกราคม 2562
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 ม.ค. 62 - 20 ม.ค. 62  
มีอากาศเย็นบางพื้นที่ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 14, 15 และ 17 ม.ค. มีฝนร้อยละ 50-65 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 มกราคม 2562
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
21 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
04 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ คลื่นลมทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 65-70 %
ปริมาณฝน 15-30 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 28 ธันวาคม 2561