Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ออกประกาศ 21 มกราคม 2564 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   21 ม.ค. 64 - 27 ม.ค. 64  
คาดหมาย
     มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 21 มกราคม 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   11 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64  
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ โดยมีฝนน้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์และในวันสุดท้ายของสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 18 มกราคม 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
18 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
25 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
01 ก.พ. 64 - 07 ก.พ. 64
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
08 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  
ฝนฟ้าคะนอง
จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ คลื่นลมทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 32 - 34 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-75 %
ปริมาณฝน 20-40 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 3-5 วัน
ออกประกาศ 28 ธันวาคม 2563