Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 17:00 น.วันนี้ - 17:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ออกประกาศ 28 กันยายน 2564 16:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   28 ก.ย. 64 - 04 ต.ค. 64  
คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
     
ออกประกาศ 28 กันยายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   20 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 23-24 ก.ย. มีฝนร้อยละ 25-50 ของพื้นที่
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 27 กันยายน 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
27 ก.ย. 64 - 03 ต.ค. 64
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
04 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
11 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
18 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน ตุลาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบางวัน ทะเลมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 25 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 360-410 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 22-24 วัน
ออกประกาศ 30 สิงหาคม 2564