Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ออกประกาศ 16 มิถุนายน 2564 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   16 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย. 64  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 17 - 22 มิ.ย. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 20 -22 มิย. 64 มีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 17 - 19 มิ.ย. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 20 - 22 มิ.ย. 64 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 16 มิถุนายน 2564
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   07 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64  
มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ เว้นแต่ในระยะต้นสัปดาห์มีฝนร้อยละ 65 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์ และมีฝนหนักมากบางพื้นที่ในวันที่ 9 มิ.ย. และมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดระนองในวันที่ 8, 11 และ 12 มิ.ย. และบริเวณจังหวัดพังงาในวันที่ 11 มิ.ย.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 14 มิถุนายน 2564
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
14 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64
พายุฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
21 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
28 มิ.ย. 64 - 04 ก.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
05 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กรกฏาคม 2564  
พายุฝนฟ้าคะนอง
ประมาณครึ่งแรกของเดือน ยังคงมีฝนน้อย จากนั้นจะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง 2–3 เมตร
อุณหภูมิสูงสุด 31 - 33 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 85-90 %
ปริมาณฝน 310-360 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 19-21 วัน
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2564