การคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือนสำหรับประเทศไทย
กรกฏาคม 2565 - กันยายน 2565
มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565
พฤษภาคม 2565 - กรกฏาคม 2565
เมษายน 2565 - มิถุนายน 2565
มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565 - เมษายน 2565
มกราคม 2565 - มีนาคม 2565
ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565
ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564
กันยายน 2564 - พฤศจิกายน 2564
สิงหาคม 2564 - ตุลาคม 2564
กรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564
มิถุนายน 2564 - สิงหาคม 2564
พฤษภาคม 2564 - กรกฏาคม 2564
เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
มีนาคม 2564 - พฤษภาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564 - เมษายน 2564
มกราคม 2564 - มีนาคม 2564
ธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564
พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564
ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563
กันยายน 2563 - พฤศจิกายน 2563
สิงหาคม 2563 - ตุลาคม 2563
กรกฏาคม 2563 - กันยายน 2563
มิถุนายน 2563 - สิงหาคม 2563
พฤษภาคม 2563 - กรกฏาคม 2563
เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563
มีนาคม 2563 - พฤษภาคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563 - เมษายน 2563
กุมภาพันธ์ 2563 - เมษายน 2563
มกราคม 2563 - มีนาคม 2563
ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563
ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562
กันยายน 2562 - พฤศจิกายน 2562
สิงหาคม 2562 - ตุลาคม 2562
กรกฏาคม 2562 - กันยายน 2562
มิถุนายน 2562 - สิงหาคม 2562
พฤษภาคม 2562 - กรกฏาคม 2562
เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562
มีนาคม 2562 - พฤษภาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562 - เมษายน 2562
มกราคม 2562 - มีนาคม 2562
ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561
กันยายน 2561 - พฤศจิกายน 2561
สิงหาคม 2561 - ตุลาคม 2561
กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561
มิถุนายน 2561 - สิงหาคม 2561
พฤษภาคม 2561 - กรกฏาคม 2561
เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561
มีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561 - เมษายน 2561
มกราคม 2561 - มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560
กันยายน 2560 - พฤศจิกายน 2560
สิงหาคม 2560 - ตุลาคม 2560
กรกฏาคม 2560 - กันยายน 2560
มิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560
พฤษภาคม 2560 - กรกฏาคม 2560
เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560
มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560 - เมษายน 2560
มกราคม 2560 - มีนาคม 2560