การคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือนสำหรับประเทศไทย
ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561
กันยายน 2561 - พฤศจิกายน 2561
สิงหาคม 2561 - ตุลาคม 2561
กรกฏาคม 2561 - กันยายน 2561
มิถุนายน 2561 - สิงหาคม 2561
พฤษภาคม 2561 - กรกฏาคม 2561
เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561
มีนาคม 2561 - พฤษภาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561 - เมษายน 2561
มกราคม 2561 - มีนาคม 2561
ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560
กันยายน 2560 - พฤศจิกายน 2560
สิงหาคม 2560 - ตุลาคม 2560
กรกฏาคม 2560 - กันยายน 2560
มิถุนายน 2560 - สิงหาคม 2560
พฤษภาคม 2560 - กรกฏาคม 2560
เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560
มีนาคม 2560 - พฤษภาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560 - เมษายน 2560
มกราคม 2560 - มีนาคม 2560