พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
สำหรับพิมพ์ 
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560
การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 28-30 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลดลง และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อนข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 27-28 มี.ค. ประชาชนที่อาศัยในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนหนักไว้ด้วย
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ในช่วงวันที่ 28-30 มี.ค.บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกที่ปกคลุมภาคเหนือจะเคลื่อนเข้าไปปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลดลง ส่วนลมตะวันออกยังพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. ความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 27-28 มี.ค.และ ในช่วงวันที่ 1-2 เม.ย.60 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 29-31 มี.ค. 60 อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 18-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 27-30 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 60 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 27-28 มี.ค.และ 1-2 เม.ย.60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 29-31 มี.ค. 60 อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 27-30 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 60 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 27-28 มี.ค.

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 27 มี.ค. – 30 มี.ค. 60 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 60 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 27-30 มี.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 27-28 มี.ค.

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 27-28 มี.ค. และ วันที่ 1-2 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 29-31 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ออกประกาศ 27 มีนาคม 2560