พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
สำหรับพิมพ์ 
ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2560 - 26 สิงหาคม 2560
การคาดหมาย
ในช่วงวันที่ 21-24 ส.ค. ประเทศไทยจะมีฝนลดลง แต่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 ส.ค. ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 21-24 ส.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อน ในขณะที่ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อ่อนกำลังลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 ส.ค. ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

อนึ่ง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว มีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกและมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านประเทศไต้หวัน และชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีน ในช่วงวันที่ 21-25 ส.ค. 60 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย

ข้อควรระวัง   

ในช่วงวันที่ 25-26 ส.ค. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่ไว้ด้วย
ภาคเหนือ
ในช่วงวันที่ 20-21 และ 25-26 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 22-24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากทางด้านตะวันตกของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่ 21-24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 25-26 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง
ในช่วงวันที่ 20-21 และ 26 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 22-25 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 20 และ 25-26 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 21-24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1- 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ตลอดช่วง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1- 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ในช่วงวันที่ 20-24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 26 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในช่วงวันที่ 20 และ 25-26 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 21-24 ส.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส

ออกประกาศ 20 สิงหาคม 2560