เบอร์โทรศัพท์สถานีอุตุนิยมวิทยา


เบอร์โทรสถานีอุตุนิยมวิยา (กลุ่มตรวจอากาศ)
 หน่วยงาน   เบอร์โทร(สายตรง)  เบอร์ภายใน
 (สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด)     
 แม่ฮ่องสอน  0-5361-2853  0-5362-0482  
 (โทรสาร)  0-5361-1383  
 แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  0-5368-1425  
 เชียงราย  0-5379-3062-3 0-5379-3062   
 (โทรสาร)  0-5379-3061 0-5379-3698-9  
 ลำพูน  0-5356-1400  
 ลำปาง  0-5431-5788   0-5422-8172  0-542-23010  0-5422-1092  
 (โทรสาร)  0-5482-1517  
 พะเยา  0-5443-1461  
 (โทรสาร)  0-5443-1461  
 แพร่  0-5451-1187  
 (โทรสาร)  0-5462-4244  
 น่าน  0-5474-1766  
 (โทรสาร)  0-5477-2979  
 อุตรดิตถ์  0-5544-4370  
 (โทรสาร)  0-5541-1051  
 ตาก  0-5554-1530  
 (โทรสาร)  0-5551-1967  
 แม่สอด จ.ตาก  0-5556-3286  
 (โทรสาร)  0-5556-3394  
 เขื่อนภูมิพล จ.ตาก  0-5559-9011  
 พิษณุโลก  0-5525-9210  0-5521-7517  
 (โทรสาร)  0-5525-8585  
 กำแพงเพชร  0-5571-1470   0-5672-0305  
 เพชรบูรณ์  0-5672-0305  
 (โทรสาร)  0-5671-1498  
 นครสวรรค์  0-5632-5034  
 (โทรสาร)  0-5625-5869  
 ลพบุรี  0-3641-3913  
 (โทรสาร)  0-3641-1098  
 สุพรรณบุรี  (โทรสาร)  0-3555-5242  
 กาญจนบุรี  0-3462-2788  
 (โทรสาร)  0-3451-1284  
 ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   (โทรสาร)  0-3459-9487  
 ปราจีนบุรี  0-3721-1064  
 (โทรสาร)  0-3721-6396  
 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  0-3724-2916   0-3722-2270  
 (โทรสาร)  0-3723-1162  
 คลองใหญ่ จ.ตราด  0-3958-1276   0-3953-4632  
 จันทบุรี  0-3931-3569  
 (โทรสาร)  0-3931-1026  
 ระยอง  (โทรสาร)  0-3865-5057   0-3864-5506  
 พัทยา จ.ชลบุรี (โทรสาร)  0-3825-0590  
 เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  (โทรสาร)  0-3821-6196  
 ชลบุรี  (โทรสาร)  0-3828-2245  0-3826-1245  
 สตูล  (โทรสาร)  0-7471-2006  
 ตรัง  0-7522-5338   0-7522-5339  
 (โทรสาร)  0-7521-0175  
 เกาะลันตา จ.กระบี่  0-7569-7175  
 ตะกั่วป่า จ.พังงา  (โทรสาร)  0-76486-494  
 ภูเก็ต  0-7622-5974  
 (โทรสาร)  0-7621-1494  
 ระนอง  0-7783-2925   0-7784-0245  0-7784-0246
   0-7784-0247
 
 (โทรสาร)  0-7781-1487  
 เพชรบุรี (โทรสาร)  0-3247-8216  
 หัวหิน  0-3253-0196  
 (โทรสาร)  0-3251-1172  
 ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์  0-3255-0985  
 (โทรสาร)  0-3260-2020  
 ชุมพร  0-7750-4746  
 (โทรสาร)  0-7751-1421  
 สุราษฎร์ธานี (โทรสาร)  0-7744-1127  
 เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  0-7742-4251  
 (โทรสาร)  0-7723-2358  
 นครศรีธรรมราช  (โทรสาร)  0-7534-8107  
 ปัตตานี  (โทรสาร)  0-7334-0134  
 นราธิวาส  0-7351-4016  0-7351-1234   0-7351-3732  
 (โทรสาร)  0-7351-1234  
 หนองคาย  0-4246-4639  
 (โทรสาร)  0-4241-1078  
 เลย (โทรสาร)  0-4281-1562  0-4283-3525  
 อุดรธานี  0-4234-7719  
 (โทรสาร)  0-4222-2214  
 สกลนคร  0-4273-2592  
    0-4271-4214  
 (โทรสาร)  0-4271-1607  
 นครพนม  0-4251-5543  
 (โทรสาร)  0-4251-3002  
 มุกดาหาร  0-4263-1386  
 (โทรสาร)  0-4261-2009  
 ขอนแก่น  0-4323-6323  0-4324-3050   0-4334-4556  
 (โทรสาร)  0-4323-7768  
 ร้อยเอ็ด  0-4351-1210  
 (โทรสาร)  0-4352-2446  
 ชัยภูมิ (โทรสาร)  0-4481-1698  
 นครราชสีมา  0-4427-4793 0-4425-8532  
 (โทรสาร)  0-4425-5841 0-4424-2033  
 สุรินทร์  0-4452-0638  0-4451-5306  
 (โทรสาร)  0-4451-1016  
 บุรีรัมย์ (โทรสาร)  0-4468-0130  
 สุโขทัย  (โทรสาร)  055-613762  
       

เบอร์โทรสถานีอุตุนิยมวิทยา (สถานีอากาศเกษตร)
 หน่วยงาน   เบอร์โทร(สายตรง)  เบอร์ภายใน
 เชียงราย   0-5371-9184   
 แม่โจ้ จ.เชียงใหม่  0-5349-8415   
 น่าน  0-5477-5182  
 ศรีสำโรง จ.สุโขทัย  0-5568-1355  
 พิจิตร  0-5661-3431  
 ดอยมูเซอ  จ.ตาก  0-5551-2321  
 เลย  0-4280-1006  
 ท่าพระ จ.ขอนแก่น  0-4326-1364  
 สกลนคร  0-4271-5086  
 สุรินทร์  0-4451-5709  
 อุบลราชธานี  0-4520-2027  
 ร้อยเอ็ด  0-4351-5406  
 นครพนม  0-4255-1002  
 ศรีสะเกษ  0-4561-2530  
 ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  0-4436-2101  
 คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  0-2529-0939  
 พระนครศรีอยุธยา  0-3525-5032  
 ชัยนาท  0-5641-1446  
 ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  0-5624-1447  
 กำแพงแสน จ.นครปฐม  0-3435-1945  
 อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  0-3555-3002  
 ราชบุรี  0-3231-9681  
 ฉะเชิงเทรา  0-3855-1566  
 ห้วยโป่ง  จ.ระยอง  0-3868-1701  
 พลิ้ว จ.จันทบุรี  0-3939-7241  
 หนองพลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์  0-3257-1018  
 สวี จ.ชุมพร  0-7755-6173  
 สุราษฎร์ธานี  0-7725-9095  
 นครศรีธรรมราช  0-7539-9098  
 คอหงศส์  จ.สงขลา  0-7421-1426  
 พัทลุง  0-7461-3405  
 ยะลา  0-7321-5157  

เบอร์โทรสถานีอุตุนิยมวิทยา (สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก)
 หน่วยงาน   เบอร์โทร(สายตรง)  เบอร์ภายใน
 บัวชุม จ.ลพบุรี   0-3646-1997
 วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์   0--5679-1450
 หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์   0-5670-1101
 ท่าวังผา จ.น่าน   0-5479-9124
 ทุ่งช้าง  จ.น่าน   0-5479-5216
 อุ้มผาง จ.ตาก   0-5556-1089
 กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี   0-3728-1115
 สระแก้ว   0-3724-2916
 โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม   0-4376-1457
 กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์   0-4383-1056
 โชคชัย จ.นครราชสีมา   0-4449-1415
 ท่าตูม  จ.สุรินทร์   0-4459-1133
 นางรอง จ.บุรีรัมย์   0-4465-7026
 พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี   0-7736-9177
 ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช   0-7548-1478
 สะเดา  จ.สงขลา   0-7431-8045
เบอร์โทรสถานีตรวจแผ่นดินไหว
 เชียงใหม่   0-5322-1723
 เขื่อนภูมิพล  จ.ตาก   0-5559-9011
 นครสวรรค์   0-5625-5869
 กาญจนบุรี   0-3451-1284
 น่าน   0-5477-2979
 เลย   0-4281-3073
 ปากช่อง  จ.นครราชสีมา   0-4432-2141
 หนองพลับ  จ.ประจวบคีรีขันธ์   0-3257-1018
 ภูเก็ต   0-7621-1494   0-7632-7006
 สงขลา (ศูนย์สงขลา)   0-7431-1065
 อุบลราชธานี   0-4524-4453   0-4524-4830
 เชียงราย   0-5371-4023 ต่อ 126
 ขอนแก่น   0-4326-1364