สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567
วันที่ข้อมูล 04 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม  รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พระบารมีเกริกก้องหล้า สู่ผืนนาข้าวไทย ผสานเกษตรแนวใหม่ ชาวนาไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 Hall 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาของไทย 

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน มี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดจนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ศูนย์ข้าวชุมชนร่วมรับเสด็จฯ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ภาพ/ข่าว : สรศักดิ์ เขตใหญ่

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี