กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
30 มิถุนายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านอุตุนิยมวิทยากับโรคและภัยสุขภาพในประเทศไทย กับกรมควบคุมโรค
28 มิถุนายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมเลือกตั้งกรรมการ กสจ. ชุดที่ 13
27 มิถุนายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับบางกอกแอร์เวย์ ลงนามบันทึกความเข้าใจการปฏิบัติงานภายในสนามบิน
27 มิถุนายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมคณะกรรมการการพิจารณาร่างกฎหมายอุตุนิยมวิทยาและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2565
25 มิถุนายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครสื่อสารฉุกเฉิน
23 มิถุนายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี (23 มิถุนายน 2565)
17 มิถุนายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมหารือกับผู้แทนของบริษัท Weathernews Inc (WNI) ประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล Open Data ของกรมอุตุนิยมวิทยา
16 มิถุนายน 2565 รอว.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีกาญจนบุรีและสถานีทองผาภูมิ
13 มิถุนายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบ 120 ปี
11 มิถุนายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยาประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
1 2 3 4 5 Next กิจกรรมทั้งหมด

  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
01 กรกฎาคม 2565 สอต.สตูลร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2565
30 มิถุนายน 2565 ศน.ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่
30 มิถุนายน 2565 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
28 มิถุนายน 2565 ศบ.ลงพื้นที่ประชุมหารือ วางแผนจัดเตรียมงาน"เกษตรกร ดิจิทัล"
28 มิถุนายน 2565 ศล.ร่วมประชุม “การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย”
24 มิถุนายน 2565 ศน.เข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตร กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อ.เวียงแหง
21 มิถุนายน 2565 สอต.ลำปางเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
21 มิถุนายน 2565 ศล.ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี
21 มิถุนายน 2565 สอต.สตูลร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล
21 มิถุนายน 2565 สอต.หนองคายร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดหนองคาย
1 2 3 4 5 Next กิจกรรมทั้งหมด