กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
16 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงข่าวการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมการเกษตร
15 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยางานจัดงานสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่และแนวทางการจัดทำยูสเคส
15 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2
13 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าบรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
13 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
13 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา
12 กุมภาพันธ์ 2562 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์โมโน ช่อง 29
12 กุมภาพันธ์ 2562 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วยข้าราชการเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
16 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาแถลงข่าวการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมส่งเสริมการเกษตร
15 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยางานจัดงานสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี
15 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่และแนวทางการจัดทำยูสเคส
15 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2
13 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าบรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
13 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการถ่ายทอดความรู้จากการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
13 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าศึกษาดูงานกรมอุตุนิยมวิทยา
12 กุมภาพันธ์ 2562 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์โมโน ช่อง 29
12 กุมภาพันธ์ 2562 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วยข้าราชการเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา