กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
11 มิถุนายน 2564 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ NBT
02 มิถุนายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2564
21 พฤษภาคม 2564 รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564
19 พฤษภาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564
19 พฤษภาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันอาภากร”
14 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 HD
07 พฤษภาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแถลงข่าว “ปิดจ๊อบส่งน้ำฤดูแล้ง เดินหน้ารับมือฤดูฝน ปี 2564” ผ่านระบบ Video Conference
16 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมเป็นกรรมการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.
07 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมหารือทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ กรมอุทกศาสตร์
05 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมการรวมพลังอุตุนิยมวิทยาสู้โกง และต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมทั้งหมด

  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
16 มิถุนายน 2564 สอต.พิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน
16 มิถุนายน 2564 สอต.พิจิตรร่วมมอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดพิจิตร
15 มิถุนายน 2564 สอต.สตูลเข้าร่วมโครงการ “ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ Give Blood and Keep the World Beating”
15 มิถุนายน 2564 ศล.ร่วมประชุมการแก้ปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่
14 มิถุนายน 2564 สอต.พิจิตรเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิจิตร
14 มิถุนายน 2564 สอต.พิจิตรร่วมประชุมสมาชิกสภาเกษตรกร
14 มิถุนายน 2564 สอต.ราชบุรีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2564
14 มิถุนายน 2564 ศล.ร่วมประชุม "เรื่องการแก้ปัญหาการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนและปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่ประจำปี 2564"
10 มิถุนายน 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ป้องกันอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2564
09 มิถุนายน 2564 ศน.เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมทั้งหมด