กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
24 กันยายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” บริเวณเมืองสะหวันนะเขต ประเทศลาว
16 กันยายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ. 2564
16 กันยายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
16 กันยายน 2564 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานวันสถาปนากระทรวงดีอี ครบรอบ 5 ปี
12 กันยายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามสถานการณ์พายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” บริเวณชายฝั่งของเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนาม
11 กันยายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุ "โกนเซิน" (CONSON)
06 กันยายน 2564 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ Thai PBS คาดการณ์ฝน 2564
13 สิงหาคม 2564 รมว.ดศ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางนา จุดที่ 2
11 สิงหาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
08 สิงหาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา จับมือ เขตบางนา สนับสนุนพื้นที่จัดตั้ง “ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ จุดที่ 2 เขตบางนา” รองรับได้ 120 เตียง
กิจกรรมทั้งหมด

  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
23 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี ลงพื้นที่รายงานข้อมูลฝนเพื่อบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อ.บ้านคา หลังฝนตกอย่างต่อเนื่อง
17 กันยายน 2564 ศล.ร่วมงานเปิดป้ายอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง
16 กันยายน 2564 สอต.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2564
16 กันยายน 2564 กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสักร่วมเป็นเกียรติในการเชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
15 กันยายน 2564 ศบ.ร่วมการประชุมการติดตามและเตรียมการป้องกนอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม
15 กันยายน 2564 สอต.สตูลร่วมประชุมออนไลน์การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย)
15 กันยายน 2564 "ประชุมเพื่อติดตามและเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS)"
15 กันยายน 2564 ศน.ร่วมประชุมกองบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.)
15 กันยายน 2564 สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีร่วมประชุมติดตาม และเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม กับกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VCS)
15 กันยายน 2564 สอต.นครศรีธรรมราชร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม
กิจกรรมทั้งหมด