กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
22 สิงหาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการผลกระทบเชิงลบ (Manage Negative Impacts)”
21 สิงหาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานเผยแพร่ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562
20 สิงหาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมประชุมการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
14 สิงหาคม 2562 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี
14 สิงหาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ewha Womans ประเทศเกาหลีใต้
14 สิงหาคม 2562 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 16 ปี
14 สิงหาคม 2562 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ครบรอบ 16 ปี
12 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
11 สิงหาคม 2562 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี
09 สิงหาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเขตบางนา

  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
22 สิงหาคม 2562 สอต.พิจิตรจังหวัด ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาปั่น”
22 สิงหาคม 2562 สอต.นครศรีธรรมราชร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
22 สิงหาคม 2562 สอต.สมุทรสงครามได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562
22 สิงหาคม 2562 สอต.จันทบุรีร่วมจัดกิจกรรม"คนจันท์รู้ทันฟ้าฝน"ครั้งที่ 9
22 สิงหาคม 2562 สอต.ราชบุรีเข้าร่วมประชุม conference การแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562
22 สิงหาคม 2562 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน ศล.
22 สิงหาคม 2562 สอต.จันทบุรีเข้าร่วมประชุมกับแกนนำกลุ่มประมงพื้นบ้าน
22 สิงหาคม 2562 สอต.พิจิตรวมกิจกรรมสภากาแฟชาละวัน ครั้งที่ 8 /2562
22 สิงหาคม 2562 สอต.น่านเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดน่าน
22 สิงหาคม 2562 ศน.เข้าร่วมจัดนิทรรศการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี