กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
29 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์ พายุ“โมลาเบ”
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่โครงการวิจัยความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563
27 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ พายุ “โมลาเบ”
27 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ 3 ปี
23 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร บันทึกเทปติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น “โซเดล” (พายุระดับ 5) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
21 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท
21 ตุลาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายปฏิบัติการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31
20 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 59 ปี
กิจกรรมทั้งหมด

  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
29 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์ พายุ“โมลาเบ”
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่โครงการวิจัยความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
28 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
27 ตุลาคม 2563 ศล.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
27 ตุลาคม 2563 สอต.อุดรธานีเข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
22 ตุลาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
19 ตุลาคม 2563 สอต.นราธิวาสร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2563
19 ตุลาคม 2563 ศบ.เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น
16 ตุลาคม 2563 สอต.นครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 ตุลาคม 2563 ศน.เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในโครงการ “การพัฒนาแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.)”
กิจกรรมทั้งหมด