กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
07 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมหารือทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ กรมอุทกศาสตร์
05 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดกิจกรรมการรวมพลังอุตุนิยมวิทยาสู้โกง และต่อต้านการทุจริต
05 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมควบคุมมลพิษครบรอบ 30 ปี
05 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี
04 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดพิธีรับพระราชทานปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2564
02 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
01 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เข้าสักการะองค์ท้าวมหาพรหม พร้อมมอบนโยบาย เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีวันแรก
29 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมฝึกอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบ BIMSTEC
27 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ 124 ปี
25 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 1/2564
กิจกรรมทั้งหมด

  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
09 เมษายน 2564 ศบ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเชิงป้องกันหรือยับยั้ง จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2564
09 เมษายน 2564 ศล.ลงพื้นพบปะพูดคุยกับเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชน
09 เมษายน 2564 ศอ.เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะเนื่องใน “วันจักรี”
09 เมษายน 2564 สอต.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
09 เมษายน 2564 สอต.ระนองร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
08 เมษายน 2564 สอต.นราธิวาสร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
08 เมษายน 2564 สอต.พิจิตรร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
08 เมษายน 2564 ศน.ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีประจำปี 2564
08 เมษายน 2564 สอต.พิจิตรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
07 เมษายน 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมหารือทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ กรมอุทกศาสตร์
กิจกรรมทั้งหมด