กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
21 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) (นัดพิเศษ)
19 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการประชุม 2nd Canada CREWS Southeast Asia Project Steering Committee (ออนไลน์)
18 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training Workshop on Impact Based Forecast and Warning Service (IBFWS)
13 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพร “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
07 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันจัดตั้ง บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
05 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ(กนภ.) ครั้งที่ 1/2564
05 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมบันทึกเทปกับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเด็นสภาพอากาศกับการเกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
01 มกราคม 2564 ผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564
29 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.) ครั้งที่ 4/2563
22 ธันวาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการประชุม ASEAN-SCMG
กิจกรรมทั้งหมด

  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
21 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) (นัดพิเศษ)
21 มกราคม 2564 สอต.จันทบุรีเข้าร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำของจังหวัดจันทบุรี
20 มกราคม 2564 สอต.ราชบุรีร่วมออกอากาศสด รายการ "สี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์"
20 มกราคม 2564 สอต.ร้อยเอ็ดร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการเชิงป้องกันหรือยั้บยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดร้อยเอ็ด
20 มกราคม 2564 ศน.บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ โรงเรียนวัดดอนจั่น
19 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมการประชุม 2nd Canada CREWS Southeast Asia Project Steering Committee (ออนไลน์)
19 มกราคม 2564 สอต.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564
19 มกราคม 2564 สอต.พิจิตรเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564
18 มกราคม 2564 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Training Workshop on Impact Based Forecast and Warning Service (IBFWS)
18 มกราคม 2564 สอต.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
กิจกรรมทั้งหมด