กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา  กิจกรรมผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา
05 สิงหาคม 2563 ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 161 ปี
04 สิงหาคม 2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563
04 สิงหาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563
03 สิงหาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ช่อง 9 MCOT HD สถานการณ์ล่าสุดพายุ “ซินลากู”
03 สิงหาคม 2563 อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาให้สัมภาษณ์ช่อง 3 ประเด็นดีเปรสชัน “ซินลากู”
31 กรกฎาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดอบรมการสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
29 กรกฎาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Strengthening Inter-Agency Collaborative Climate Services for Resilient Agriculture Systems in Thailand
28 กรกฎาคม 2563 กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
24 กรกฎาคม 2563 รองอธิบดีฝ่ายบริหารร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
กิจกรรมทั้งหมด

  กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
07 สิงหาคม 2563 ศบ.ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมนิยมวิทยาในการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563
07 สิงหาคม 2563 ศล.โครงการประชุมทบทวนแนวทางการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ของส่วนอากาศการบิน(สกบ.)
07 สิงหาคม 2563 สอต.เชียงใหม่ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
07 สิงหาคม 2563 สอต.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมโครงการ"ครัวพระราชทาน อุปนายิการผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส
05 สิงหาคม 2563 ศล.ร่วมบรรยายให้ความรู้ในโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่28
05 สิงหาคม 2563 ศล.ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานคณะทำงานฝึกการแจ้งเตือนภัย และการอพยพประชาชน
05 สิงหาคม 2563 สอต.จันทบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
04 สิงหาคม 2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563
04 สิงหาคม 2563 รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563
03 สิงหาคม 2563 สอต.เข้าร่วมในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรมทั้งหมด