กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นายมะณี อุทรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส พร้อมด้วยนายริดวาน ทาหา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นายเร๊าะมันคาน โอราสะมันนี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายอธิพล จงสามัคคีถาวร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ซี่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 จุด ดังนี้ จุดที่1.มัสยิดประจำจังหวัดนราธิวาส(มัสยิดชายทะเล) อ.เมือง จ.นราธิวาส และจุดที่ 2.วัดประชาภิรมย์ ต.บางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
30 กรกฎาคม 2563