กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะจิตอาสาพระราชทานร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณลานวัด และถนน ทัังนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ วัดยางคอยเกลือ หมู่ 6 ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

จากนั้นเวลา 13.30 น.ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน ” โดยร่วมกัน ปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานสิ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตรภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
30 กรกฎาคม 2563