กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 0900 น.นายธีระ บุนนาคสีชัย ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ร่วมฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ส่วนหน้า) ประจำปี 2563 โดยมีนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการฝึกกองบัญชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ณ ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนครภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
03 สิงหาคม 2563