กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายธีระ บุนนาคสีชัย ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครเป็นวิทยากรบรรยาย "บทบาทหน้าที่ของอุตุนิยมวิทยาในการแจ้งเตือนภัย" ณ หอประชุมศูนย์ ปภ.เขต 7 จังหวัดสกลนคร ให้แก่ ตำรวจตรวจเวนชายแดน ที่ 23, ทหาร มทบ.29, อาสาสมัครกู้ภัยฯ, เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต7 สกลนคร จำนวน 100 คน ณ ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนครภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
03 สิงหาคม 2563