กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบหมายให้ นายประเสริฐ ปุราถานัง ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝึกการแจ้งเตือนภัย การอพยพประชาชนและการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลด จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
03 สิงหาคม 2563