กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร เข้าร่วมในพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน บริเวณถนนพิจิตร - ตะพานหิน ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตร

โดยซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาต นำประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

ลงข่าว ; อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
03 สิงหาคม 2563