กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 07.15 น. ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในการนี้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

สำหรับพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ครั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณแก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร ทั้งนี้ มีผู้บริหารกระทรวงดีอี ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ข้าราชการ และพนักงานของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
04 สิงหาคม 2563