กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสมพล คุ้มพ่วงดี ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยนำข้อมูลปัจจุบันและแนวโน้มของสภาพอากาศของจังหวัดจันทบุรีที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากพายุฯนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
05 สิงหาคม 2563