กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบหมายให้ นายประเสริฐ ปุราถานัง ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ร่วมประชุมแผนการดำเนินงานคณะทำงานฝึกการแจ้ง เตือนภัยการอพยพประชาชนและการตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลด จากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
05 สิงหาคม 2563