กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 161 ปี และร่วมบริจาคในนามกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อสมทบทุนในกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล ในการนี้ มี นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมเจ้าท่า เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
05 สิงหาคม 2563