กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.นายสมศักดิ์ แสนสุข ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อหารือข้อราชการสำคัญและพิจารณาการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
07 สิงหาคม 2563