กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 79 ปี และร่วมบริจาคเพื่อสาธารณกุศลแก่มูลนิธิรามาธิบดี และมูลนิธิคนตาบอดไทย โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ บริเวณอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบกภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
11 สิงหาคม 2563