กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563.เวลา 09.00น. นายธีระ บุนนาคสีชัย ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร ร่วมประชุมจัดทำแผนกรณีฉุกเฉินของเขื่อนน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น โดยมีข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาให้การสนับสนุน เพื่อประกอบในโครงการจัดทำแผนดังกล่าวด้วย.ภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
13 สิงหาคม 2563