กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วย นายวรศักดิ์ สำเริง ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม กลุ่มงานอุตุนิยมอุทกท่าตูม และส่วนตรวจอากาศการบินบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานี รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานีดังกล่าว โดยมีนายอำพร ศรีประจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์ นายจำเริญ ทองละมุล ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ และข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
13 สิงหาคม 2563