กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวแสงเพ็ญ พงษ์คำ หัวหน้ากลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกหล่มสัก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายศิว้ช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสักเป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสักภาพ/ข่าว : กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาหล่มสัก

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

13 สิงหาคม 2563