กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ในวันสำคัญของชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและนำจิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกป่าและพัฒนาป่าชุมชนป่าดงนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์

ลงข่าว ; อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์.

13 สิงหาคม 2563