กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายมะณี อุทรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส พร้อมด้วย นายเร๊าะมันคาน โอราสะมันนี นายริดวาน ทาหา นางสาวเจนิพิฐ ลาโหยด และนายอธิพล จงสามีคถาวร ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธี ณ บ้านพักเด็กจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และบ้านเกาะยาว ตำบุลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส

ลงข่าว ; อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
13 สิงหาคม 2563