กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 19.01 น. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมเฝ้ารับและส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ถนนราชดำเนินกลาง ในการเสด็จพระราชดำเนิน ร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
14 สิงหาคม 2563