กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายมะณี อุทรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีพิธีดังนี้ 1) พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 06.00น.ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ..เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธี 2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 3) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เวลา13.00 น. ณ วัดศาลาการปรียญ วัดประชุมลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมีนายบุญพาศ รักนุุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธี และ4) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม/พิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคล เวลา 17.30 น.ณ หอประชุมเฉลิมพระเกีรยติ 7 รอบ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
14 สิงหาคม 2563