กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมะณี อุทรักษ์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส เข้ารับมอบเกียรติบัตร ผู้ให้การสนับสนุน การจัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธี ณ ครัวพระราชทาน ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
18 สิงหาคม 2563