กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบหมายให้นายประเสริฐ ปุราถานัง ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ และนายจำเริญ ทองละมุล ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
18 สิงหาคม 2563