กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30 น. นายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวสุนิสา วุฑฒยากร เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรม "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน เพื่อให้ส่วนราชการระดับจังหวัดออกไปบริการและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ วัดดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตรภาพ/ข่าว : สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
24 สิงหาคม 2563