กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จัดโครงการการสื่อสารความเสี่ยงจากภัยแผ่นดินไหว สู่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 69 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงภัยแผ่นดินไหวการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ณ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ภาพ/ข่าว : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

24 สิงหาคม 2563