กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 -12.00 น.นายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มอบหมายให้ นางณิชกานต์ หลวงจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพันธุ์เทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แนะนำช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอุตุนิยมวิทยาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจ facebook ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และเว็บไซต์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ร่วมใช้ถุงผ้า”เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆภาพ:ณัฐพงษ์ โกฏสืบ

เรียบเรียง-ลงข่าว:กัญญาณัฐ ร่วมพัฒนา

ตรวจทานข่าว:ณิชกานต์ หลวงจันทร์

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
24 สิงหาคม 2563